Zeleni zidovi od Polarne Mahovine

Biotehnološkim i ekološkim procesom polarnu mahovinu stabiliziramo na bazu gdje ostaje potpuno svježa i prirodna, a da dalje ne raste te ne treba nikakvo održavanje.

Zidne obloge Tech Garden od polarne mahovine iznimno podižu dekorativnu vrijednost prostora zbog reljefne 3D vizure ove vrste mahovine. Preporučili bi korištenje ove vrste mahovine u prostorima smanjene vlažnosti zbog pretjeranog grijanja/hlađenja.

Što se tiče dizajna u prostoru, izražajna je u kombinacijama s kamenom, staklom, mramorom i sličnim hladnim materijalima.

.

Polarna mahovina

Polarna ili zečja mahovina znanstvenog imena Leucobryum glaucum se još od davnih vremena koristi u dekorativne svrhe. Raste na suhom i kiselom tlu koje sadrži humus, glinu, pijesak, šljunak ili stjenoviti materijal te od ostalih vrsta mahovina iznimno podnosi suhe uvjete i najduže opstaje u njima.

Rastući oblikuje prekrasne prostirke od jastučića mahovine nalik okruglastom zečjem repu.

Ovakvu mahovinu apliciramo na ravne ili fleksibilne podloge, rezane u dimenzijama, a sve prema nacrtu/projektu klijenta.

Vlastita proizvodnja

Zelene zidove od polarne mahovine stabiliziramo, dorađujemo i slažemo u našem malom pogonu u Zagrebu zbog čega Vam sa sigurnošću možemo ponuditi najbolju kvalitetu na tržištu.

Izrada po mjeri

 

Sve vrste zidova

 

Za sve vrste prostora

 

Upit za zidnu oblogu od polarne mahovine

Suglasnost