Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr
Saznajte više o prijektu na linku EU PROJEKT

Zidne obloge od prirodnog bilja

Obloge od prirodnog bilja

BRŠLJAN ZIDNA OBLOGA
ZIDNE OBLOGE OD CVIJEĆA
3D ZELENI ZID OBLOGA
ZIDNE OBLOGE ISLANDSKI LIŠAJ
OBLOGA ŠUMSKI ZELENI ZID
OBLOGE POLARNA MAHOVINA
OBLOGA RAVNA MAHOVINA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Tech Garden d.o.o.