Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr
Saznajte više o prijektu na linku EU PROJEKT

Ručna izrada i vrhunski dizajn

Proizvodi

Zidne obloge od prirodnog bilja
Zidne obloge od pluta
Zidne obloge od umjetnog bilja
Dekorativni program
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Tech Garden d.o.o.